Black Washed Wall

Propozicije su iste : Muzički dokumentarni filmovi nastali u periodu 2019 -2021. Filmovi ulaze u dve takmičarske selekcije : domaću i  međunarodnu. Trajanje filma nije zadato, u navedene selekcije prema državi proizvodnje, ulaze kratkometražni, srednjemetražni i dugometražni muzički dokumentarni filmovi. Preview link na film, uz biografiju autora i kratak opis filma, pošaljite na mejl 
dokenritam@gmail.com, subject DnR 06 konkurs